Anàlisi de correspondència de la MCVL

Un anàlisi de correspondència no consisteix en analitzar el tipus de correus que s’envien o es reben. L’anàlisi de correspondència és una tècnica d’anàlisi exploratori de dades dissenyat per analitzar taules de contingència, i al mateix temps és una tècnica d’anàlisi multivariable de dades utilitzada per la simplificació de dades.

Com ja vàrem esmentar al principi del nostre darrer post (Viatge a Ítaca…amb R i la MCVL): “… no és el primer cop, ni serà l’últim, que parlem des de l’Ajuntament de Mataró de la Mostra Contínua de Vides Laborals”. I efectivament, continuem, en aquesta entrada utilitzant la MCVL i la seva aplicació en l’àmbit local a través d’un anàlisi de correspondència.

En aquest cas, explorem i experimentem amb la MCVL, utilitzant com a referència la comunicació presentada en el 10è Congrés de la Federación Española de Sociologia titulada “La Muestra Continua de vidas laborales: posibilidades y limitaciones. Aplicación al estudio de la ocupación de la población inmigrante”, i que va ser realitzada per Pedro López Roldán, Ramon de Alos-Moner Vila, Óscar Molina Romo i Fausto Miguélez Lobo.

De la mateixa manera que en la comunicació que utilitzem com a referència, en l’estudi, que encara s’està elaborant des del Servei d’Estudis i Planificació de l’Ajuntament de Mataró, s’ha dut a terme un anàlisi descriptiu inicial, seguit d’un anàlisi de correspondències, i per finalitzar un anàlisi de conglomerats (o clústers) per obtenir les tipologies de la població del món laboral. L’àmbit territorial de referència de l’estudi és, òbviament, Mataró però també s’ha fet el mateix tipus d’anàlisi per als municipis de Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Granollers, Móstoles i Las Rozas. Pel que fa a l’àmbit temporal, l’anàlisi s’està fent per als anys 2007, 2011 i 2014. En aquesta entrada, però únicament es presenten resultats preliminars de Mataró per a l’any 2014.

LES VARIABLES

La MCVL està composada per diversos arxius dels quals només s’han utilitzat els següents: AFILIAD (on hi ha les afiliacions a la Seguretat Social), PERSONAL (on hi ha les dades del padró d’habitants dels afiliats a la Seguretat Social), i el FISCAL (on hi ha les dades fiscals procedents del model 190). A partir de les variables existents en la MCVL s’han creat altres variables per tal de poder relacionar els individus entre el seu estat actual i la seva trajectòria laboral. Les variables utilitzades en l’estudi són les següents:

 • Antiguitat: creada a partir del nombre de dies des de la primera alta amb la Seguretat Social fins al 31-12-2014 o fins a l’última data de baixa si aquesta és inferior. Els valors són: fins a 2anys, de 2 fins a 6 anys, de 6 fins a 10 anys, de 10 anys fins a 20 anys, 20 anys o més.
 • Promoció: creada pel canvi en el grup de cotització entre la primera relació laboral i l’última. Els valors de la variable són: alta, baixa, descendeix, igual, mitjana.
 • Seguretat contractual: creada basant-nos en el temps treballat amb contractes de tipus indefinit (i en cas de no aparèixer el tipus de contracte, s’ha considerat com indefinit una relació major o igual a 2 anys de durada). Els valors són: alta, baixa, mitjana.
 • Grup de cotització: seleccionada de la MCVL els valors són: enginyers, llicenciats i alta direcció (1), enginyers tècnics, perits i ajudants (2), caps administratius i de taller (3), ajudants no titulats (4), oficials administratius (5), subalterns (6), auxiliars administratius (7), oficials de primera i segona (8), oficials de tercera i especialistes (9), i treballadors no qualificats (10).
 • Percepció salarial: seleccionada de la MCVL els valors són: 1r quintil (fins 9.310 €), 2n quintil (de 9.310 € a 11.681 €), 3er quintil (de 11.681 € a 16.314 €), 4t quintil (de 16.314 € a 24.203 €), 5è quintil (més de 24.203 €).
 • Tipus de contracte: seleccionada de la MCVL els valors són: indefinit, indefinit parcial, temporal, temporal parcial.
 • Sector d’activitat econòmica: seleccionada de la MCVL els valors són: activitat administrativa, activitat artística, activitats de la llar, activitat immobiliària, activitat professional, activitat sanitària, administració pública, agricultura, comerç, construcció, educació, finances, hostaleria, indústria, informació, transport, altres.
 • Grandària de l’empresa: seleccionada de la MCVL els valors són: de 1 a 10 treballadors, d’11 a 25 treballadors, de 26 a 50 treballadors, de 51 a 100 treballadors, de 101 a 250 treballadors, de 251 a 500 treballadors, més de 500 treballadors, i no consta.
 • Lloc de treball: seleccionada de la MCVL els valors són: Mataró, fora de Mataró.
 • Origen geogràfic: creada a partir de la nacionalitat i els valors són: autòcton, immigrant.
 • País: seleccionada de la MCVL els valors són: Àfrica, Xina, Espanya, Marroc, Sud-americà, altres.
 • Nivell educatiu: seleccionada de la MCVL els valors són: primària, secundària, batxiller i FP, universitat.
 • Sexe: seleccionada de la MCVL els valors són: home (1), dona (2)
 • Edat: seleccionada de la MCVL els valors són: de 16 a 24 anys, de 25 a 34 anys, de 35 a 44 anys, de 45 a 54 anys, més de 54 anys.
 • Tipus de jornada: seleccionada de la MCVL els valors són: completa, parcial.

RESULTATS

Els resultats preliminars mostren que a Mataró els ocupats l’any 2014 es poden agrupar en tres categories.

 • Tipologia 1: (31% de la mostra) està formada pels espanyols amb estudis de batxillerat i universitari, que treballen en empreses de més de 50 empleats localitzades fora de Mataró, amb promoció mitjana-alta, amb sous en el 5è quintil, amb grup de cotització de l’1 al 6, dins de l’activitat econòmica de administració publica, sanitària, educació, informació, finances i llar.
 • Tipologia 2: (39% de la mostra) està formada pels espanyols de més de 34 anys, en la seva majoria homes, amb estudis de secundària, amb més de 10 anys treballats en empreses amb menys de 50 empleats situades a Mataró en els sectors industrials, comerç, transport, construcció, immobiliària i professional, amb contractes de tipus indefinit a jornada completa, amb sous situats en el 3r i 4t quintil, on la promoció és baixa però la seguretat en la contractació és mitjana-alta, amb grup de cotització del tipus 8 i 9.
 • Tipologia 3: (30% de la mostra) està representada pels espanyols menors de 35 anys i els immigrants amb estudis màxims de primària amb menys de 10 anys treballats amb contractes de tipus temporal i jornada parcial on la promoció és igual o descendeix, la seguretat contractual és baixa, amb grup de cotització 7 i 10, amb sous en el 1r i 2n quintil, al sector d’activitat administrativa, agricultura, hostaleria, artística i altres.

GRÀFIC INDIVIDUS

Gràfic individus

GRÀFIC VARIABLES ACTIVES

`

GRÀFIC VARIABLES SUPLEMENTÀRIES

Gràfic variables suplementàries

Cal recordar que l’estudi no està finalitzat, però els resultats preliminars dels altres municipis analitzats presenten un perfil similar al de Mataró per als municipis de Terrassa, Granollers i Móstoles, mentre que el perfil de Sant Cugat del Vallès i de Las Rozas és similar entre ells però diferent dels altres quatre municipis analitzats.

 

Laura Gómez García, Xavier Posada Arribas i Gerard Reverté Calvet

Servei d’Estudis i Planificació

Ajuntament de Mataró

 

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: