Perfils

Aquesta secció conté els resultats, les dades estadístiques concretes, que defineixen els perfils de les ciutats que pertanyen a aquest projecte.

Per  definir aquests perfils, fins l’any 2010 s’havien fet servir el que s’anomena el perfil breu, que inclou un total de 60 indicadors, i un perfil detallat, amb 150.

Podreu trobar aquests dos tipus de perfil així com les fitxes explicatives de cada indicador als següents enllaços:

Perfil Breu

Perfil Detallat

Fitxes indicadors

Fins l’any 2004 es van elaborar els perfils anuals per a que, a més de poder comparar els perfils de les diferents ciutats mitjanes, es pogués comparar l’evolució dels perfils, dels diferents indicadors i àrees temàtiques que inclouen, al llarg del temps. Podeu trobar aquests perfils a l’enllaç següent:

Històric de Perfils

Des de l’any 2010, anualment, s’elabora l’Informe del Perfil de la Ciutat, on s’analitzen i es comparen indicadors de cada municipi del Perfil de la Ciutat en els següents capítols: demografia, mercat de treball, habitatge, activitat econòmica, teixit empresarial, cohesió social i sostenibilitat. A l’apartat de Publicacions, podreu consultar els quatre informes (2010, 2011, 2012, 2013 i 2014) en la seva totalitat, així com la metodologia i la definició dels indicadors que s’han fet servir. En els enllaços que trobareu a continuació, podreu trobar els resultats obtinguts en el càlcul dels indicadors per a cadascun dels municipis que formen part de la xarxa que han aparegut en l’Informe del Perfil de la Ciutat de 2014:

El Perfil de Barberà del Vallès

El Perfil de Girona

El Perfil de Granollers

El Perfil de Lleida

El Perfil de Manresa

El Perfil de Mataró

El Perfil de Mollet del Vallès

El Perfil de Rubí

El Perfil de Sabadell

El Perfil de Santa Coloma de Gramenet

El Perfil de Terrassa

El Perfil de Vic

El Perfil de Vilafranca del Penedès (Vilafranca del Penedès ha format part de la Xarxa de El Perfil de la Ciutat fins al 2014, a partir de 2015 ja no hi pertany. Per la seva banda El Prat de Llobregat s’ha incorporat en el 2015 al Perfil de la Ciutat).

Els comentaris estan tancats.

Segueix

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 794 other followers

%d bloggers like this: