Índex de posts

Relació de posts publicats al blog, ordenats per ordre cronològic, del més antic al més nou.

 Presentació de l’Informe El Perfil de la Ciutat. Edició 2011 
 Anunci Presentació de l’Informe 2010 El Perfil de la Ciutat 
 Banc de Bones Pràctiques del Govern Local 
 L’EMQ 2006: l’anàlisi de la mobilitat de la població 
 Publicació Fluxos del Mercat de treball a Catalunya 
 Visualització personalitzada de dades 
 Ocupació en sectors d’alt valor afegit 
 Índex de transparència dels Ajuntaments (ITA) 
 Projeccions demogràfiques, incertes en part 
 Una eina per comparar indicadors 
 Presentació del Banc de Bones Pràctiques (BBP) 
 L’atur juvenil, treballar en el present per millorar el futur 
 Opendata: Obrir les dades estadístiques (I) 
 Cap a un sistema local d’indicadors de sostenibilitat 
 Creixement de la població en edat escolar fins al 2021 
 Entre l’usabilitat i el disseny en la visualització de dades 
 Indicadors de seguiment dels plans d’energia sostenible (PAES) 
 Mostra contínua de vides laborals (MCVL): l’ús a nivell local 
 Atur registrat vers atur estimat 
 Més enllà del PIB 
 Uff, una enquesta!! 
 Ocupació i atur, un cop d’ull als dos darrers anys 
 Vic disposa d’un 25% del sòl industrial sense urbanitzar 
 Ciutats intel·ligents. Open Data i altres opcions de Govern Obert 
 Anàlisi cost – benefici 
 Taxa d’atur registrat municipal? Sí… Però quina? 
 Opendata: obrir les dades estadístiques dels municipis també (II). Experiències 
 Dona i mercat de treball 
 Mesura de la sostenbilitat vs realitat estadística local 
 L’Administració local i el sector immobiliari 
 Darreres dades de població 
 Possibilitats analítiques amb SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica) 
 Taxa de cobertura bruta de l’atur registrat 
 Indicadors d’inclusió social (I) 
 DGT: Autopistes de dades (I) 
 DGT: Autopistes de dades (II) 
 Estadísticament significatiu 
 Padrons municipals i microestadística (I) 
 Observem, avaluem 
 Les dones en els ajuntaments 
 Renda bruta familiar per càpita. 2000-2008 
 Indicadors d’igualtat de gènere 
 Què en fem, de tants funcionaris? 
 La visualització de la informació geogràfica. Progressos en la distància real i la distància en temps 
 Pla Base per a la planificació de ciutats mitjanes de la Càtedra UNESCO de la UdL 
 Crisi econòmica i activitat judicial 
 Més dades a escala local: Expedients de regulació d’ocupació 
 Les sucursals bancàries, una xarxa sobredimensionada 
 Ús de fonts cartogràfiques en l’anàlisi de les transformacions territorials 
 Durada de l’atur segons nivell formatiu i gènere 
 L’endeutament municipal 
 L’enganyifa de la piràmide de la població 
 Mostra continua de vides laborals 2010 
 Dinàmiques metropolitanes de dispersió: el paper de l’habitatge com a factor explicatiu 
 L’emigració com a sortida, una realitat a Catalunya 
 Padrons municipals i microestadística (II): el padró continu d’habitants 
 Competitivitat, cohesió, governança territorial… Revisant l’ús de conceptes essencials en la planificació estratègica 
 Els gràfics nostres de cada dia 
 Indicadors de benestar social 
 Una proposta d’estudi de la mortalitat a nivell de secció censal: el projecte d’atles de mortalitat de Mataró 2000-2009 (I) 
 Una proposta d’estudi de la mortalitat a nivell de secció censal: el projecte d’atles de mortalitat de Mataró 2000-2009 (II) 
 Periodista, ajuda’m a divulgar-ho! 
 Anàlisi de sèries temporals: Evolució de la contractació laboral registrada 
 La comunicació 2.0 com a eina de difusió 
 Recapitulant: 65 posts després… 
 Comptant ocells i papallones o l’ús de bioindicadors per a l’avaluació del medi natural (1) 
 Ocupació i atur, 2011 en un cop d’ull 
 Comptant ocells i papallones o l’ús de bioindicadors per a l’avaluació del medi natural (2) 
 L’Atles de Vulnerabilitat Urbana 
 Les enquestes d’expectatives macroeconòmiques, el PIB alternatiu 
 Indicadors econòmics en temps gairebé real amb Google Trends 
 Estadístiques o registres? 
 Opendata: obrir les dades de les empreses de serveis públics també (III) 
 I això de la Llei de Transparència, què és? 
 Naixement de dades, dades de naixements 
 Quants n’hi ha de funcionaris? 
 Dades i reformes … 
 Causes de l’increment de l’atur. Plou sobre mullat. 
 La puresa de la font 
 Producció residencial, creixement demogràfic i nivell de riquesa 
 Riquesa i desigualtat 
 Els desnonaments passen a primera fila 
 Els sistemes d’informació a l’ull de l’huracà: la disponibilitat de la informació del sector públic mou l’economia 
 Per quins set sous la mitjana està de moda ? 
 OBSERVATORI MUNICIPAL DE CONSUM DE DROGUES DE GRANOLLERS 
 El teixit empresarial al municipi de Lleida 
 Presència econòmica, presència laboral 
 Les projeccions demogràfiques a curt termini. Un exemple en el cas de Mataró 
 Apostes estratègiques i complicitats supramunicipals! 
 Padrons municipals i microestadística (III): el cadastre, primera part 
 Acte de presentació de l’informe “Perfil de la Ciutat. Edició 2012″ a Lleida 
 Els notaris digitalitzen les seves dades 
 Evolució de la població activa local estimada 
 Canvi demogràfic i taxa d’atur: cap a una reducció “involuntària” de l’atur el 2020? 
 Els altres veïns 
 Renda familiar bruta disponible per càpita. 2008-2009 
 Crowdsourcing i open street map 
 Mesurant la salut ambiental de les nostres ciutats 
 Ús de les TIC a la Ciutat de Lleida 
 Atur fins l’any 2020 
 El preu de la benzina a nivell municipal 
 Esperança de vida i ingressos: rics a Oceania i pobres a Bangla Desh 
 Les enquestes electorals. Quins elements del disseny metodològic determinen la interpretació dels resultats? 
 Formació Professional adaptada al mercat de treball. És possible? 
 Eines d’anàlisi: R i R-Commander 
 La crisi econòmica acaba amb el canvi climàtic 
 Una aproximació a la violència sobre les dones a través de l’activitat judicial 
 Anàlisi dels resultats a les Eleccions al Parlament de Catalunya 2012 dels municipis membres de la xarxa del Perfil de la Ciutat 
 Nivell acadèmic de mares i pares. Estudies o treballes … ? 
 Càlcul de l’habitatge buit a Girona: una proposta metodològica (I) 
 Càlcul de l’habitatge buit a Girona: Una proposta metodològica (II). Evolució dels resultats 2005-2012 
 SIEM INDI, Indicadors sota demanda 
 Sense restriccions 
 On es vota com Catalunya? 
 Municipis de la xarxa Perfil de Ciutat són actius constructors de blocs plurifamiliars en temps de pessimisme immobiliari 
 Consums energètics i emissions de CO2 dels municipis 
 Canvi de cicle? 
 Una proposta metodològica d’aproximació a la despesa total comercialitzable de l’Eix de la Riera de Caldes (I) 
 Una proposta metodològica d’aproximació a la despesa total comercialitzable de l’Eix de la Riera de Caldes (II) 
 The Global Competitiveness Report, anàlisi multifactorial que permet descobrir “curiositats” 
 Afinadors, rellotgers, ortopedes i toreros… Classificacions estadístiques i comunicació de la informació econòmica 
 Municipis i deutes 
 Classificació d’ocupacions i ocupacions de futur 
Canvi de sistema de referència de ED50 a ETRS89 
CERTIFICAR L’EXPERIÈNCIA LABORAL … Validació, vocació i canvi social
La contractació d’estrangers al Perfil de la Ciutat
Comptant comerços en vambes
Per què canvien les seccions censals?
La consolidació de les polítiques públiques educatives municipals en anys de crisi
Les activitats agràries en el punt de mira: un ressorgir de la pagesia als espais periurbans de les ciutats industrials?
La meteo està de moda
La restricció del crèdit dóna ales al finançament alternatiu
La indústria, el gran consumidor d’energia
L’economia verda com a vector de canvi de les polítiques econòmiques locals
El Cadastre com a font periòdica de dades urbanes (I)
El Cadastre com a font periòdica de dades urbanes (II)
La formació i el canvi productiu
Els expedients de llicències d’obres com a font de gestió i font d’informació municipal
Els serveis de salut pública municipals
Les economies locals de la província de Barcelona. Impacte de la crisi i vocacions productives de futur per als territoris
Fòrum Internacional de Ciutats Intermèdies a Lleida
Quo vadis, observatorium?
Entenent les dades del mercat de treball
Àmbit B30, pol industrial de la megaregió Barcelona-Lió
Per què hauria d’haver-hi desocupats registrats de més de 65 anys?
Ens assemblem o no els municipis del Perfil de la Ciutat?
Si li posem números es manté l’optimisme?
Manis, fires, diades o, simplement, passeigs: el càlcul de persones en l’ús de l’espai públic
Corredor de la C-17. Eix territorial de desenvolupament econòmic
Estimem molt la taxa d’atur
Sobre la Jornada “Activitat Estadística a les comarques gironines”
Acte de presentació de l’informe “Perfil de la Ciutat. Edició 2013″ a Santa Coloma de Gramenet
Comença a perdre hegemonia el PIB?
L’equilibri existencial dels indicadors
Moltes felicitats!!!!
Barris i districtes, espais per a la governança
La innovació en el sector de la gent gran a través de l’anàlisi de patents
Fluxos de l’atur registrat
Què entenem per ‘Sector Cultural’?
La realitat de la racionalització bancària
Recursos humans en ciència i tecnologia (RCHT): un indicador d’economia del coneixement
Una aproximació a la cartografia multiescala
Per un perfil open data?
Catalunya és un país de fires
Buidor immobiliària
La formació, estúpid?
Diet for a Green Planet: menjar de proximitat i ecològic a les escoles de Mollet del Vallès
Evolució de la població activa: canvi de tendència
Pugen o baixen els sous?
Antenes, electromagnetisme i salut pública
Canviant de paradigma econòmic
I 172 posts després… Què?
Una foto de la població en relació a l’activitat
El sistema de localització territorial municipal de l’Ajuntament de Girona: La Base de Referència Territorial
Aconseguirem una administració eficient?
GLOBALleida, un projecte interinstitucional i de consens
L’escull d’un sistema d’avaluació prestigiós
Benvinguts al “Circos” de la mobilitat!!!
The Beatles, l’atur i Clinton
El Registre Mercantil com a font d’informació empresarial
La piràmide que ja no és piràmide
(Re)escrivint les polítiques industrials locals
Disparitat d’esforços per comprar un habitatge
Dispersió dels preus de l’habitatge
L’avaluació de polítiques en l’àmbit local: una assignatura pendent per a la innovació social ?
L’avaluació de polítiques en l’àmbit local: una assignatura pendent per a la innovació social ?
Cercles de Comparació Intermunicipal. Tenim més feina feta de la que coneixem.
Eixos comercials clònics
Polígons comercials clònics
Milers d’euros plantats a les ciutat.
L’atur de llarga durada
Acte de presentació de l’informe “Perfil de la Ciutat. Edició 2014″ a Sabadell
INTERNACIONALITZAR L’EMPRESA I
Acte de presentació de l’informe del Perfil de la Ciutat 2014
Anàlisi de la Cadena de valor sector agroalimentari comarca d’Osona
La ley Benford y la población de los municipios de España
Risc de migració d’ocupacions
Caracterització dels usuaris AVE/AVANT i els seus patrons de mobilitat: Un primer estudi de l’alta velocitat ferroviària AVANT a Girona
Detroit(s) *
Factors d’exclusió i indicadors socials
La que se avecina…
Les trajectòries dels residents a Mataró a través de la Mostra Contínua de Vides Laborals
La B30 és aquest múscul econòmic que necessita exercitar-se a través de la inversió
La narració periodística amb dades
Emigració: crònica de la realitat esperada
Un llast del boom immobiliari: l’habitatge desocupat
PROJECCIONS DEMOGRÀFIQUES, UN RISC NECESSARI
Punt d’inflexió en ocupació i atur ?
L’anàlisi del consum d’aigua a la ciutat de Girona
L’endeutament municipal 2013
And the winner is… “San…joy”
L’acollida a un nou indicador
El cerca-meses…electorals
Infants, ciutadania participativa activa a les ciutats
Mercat de treball: roda el món i torna al Born
L’economia social i cooperativa: una alternativa de futur en una economia globalitzada?
2008-2014: Evolució de l’estructura del mercat de treball durant la crisi. Un recorregut visual
El Perfil de la Ciutat 1975. “Cuéntame!”
Raspant dades útils a Internet: Web scraping i informació local
Notes de tall i inserció laboral
Els preus dels pisos, punt d’inflexió
Emprendre o no emprendre, aquesta és la qüestió
Enquesta de Mobilitat en dia Feiner (EMEF)
La complexa identificació dels habitatges buits
Refugiats, fronts migratoris i estats del benestar
Ciutats que aposten per un model més sostenible
La presència de les dones en la política local
El 27S a Sabadell
Els components del creixement a les economies locals de la província de Barcelona. Anàlisi shift-share
Els residus et diran com està l’economia
La tecnologia aplicada a la qualitat de les dades com a generadores de coneixement. El business intelligence (BI) de l’Ajuntament de Rubí
Viatge a Ítaca…amb R i la MCVL

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: