Renda bruta familiar per càpita. 2000-2008

En el mes de juny l’Institut d’Estadística de Catalunya ha publicat les dades corresponents a 2008 de la Renda familiar disponible bruta de les famílies. Aquesta renda mesura els ingressos de què disposen els residents d’un territori per destinar-los al consum o al estalvi. Depèn en part dels ingressos de les famílies relacionats amb l’activitat productiva, és a dir, la remuneració dels assalariats i excedent brut d’explotació (remuneració dels empresaris i no assalariats, principalment). També està influïda per l’activitat de l’Administració pública mitjançant els impostos i les prestacions socials. Es calcula com a saldo del compte de renda de les famílies, és a dir, és la diferència entre el conjunt de recursos i usos. Els principals recursos dels comptes de renda de les llars són: la remuneració d’assalariats, l’excedent brut d’explotació i les prestacions socials. Els principals usos són: les cotitzacions socials reals i els impostos sobre la renda i el patrimoni.

Aquesta renda va suposar un increment interanual del 5,7% en preus corrents, segons dades provisionals. Des del punt de vista dels recursos, les prestacions socials van presentar l’increment interanual més elevat, 10,8%, mentre que les rendes netes de la propietat van registrar un decrement del 7,5%. Des del punt de vista dels usos, l’únic decrement el van registrar els impostos sobre renda i patrimoni, -0,7%. Caldrà veure amb les dades definitives, però sobretot amb les de les anualitats 2009 i posteriors com la crisi ha afectat a l’evolució de la renda familiar. A Espanya, la renda bruta disponible familiar va créixer un 6%, respecte a un any enrere (vegeu més en detall aquí).

Renda familiar disponible bruta per càpita: Nivell 2008 respecte la mitjana de Catalunya (índex 100) i Variació 2000-08 clicar per ampliar

D’aquestes dades se’n pot extreure, si més no, l’evolució que han sofert els municipis en el període 2000-2008 en termes relatius respecte Catalunya. Un valor de 100 per a determinat municipi indicarà que la seva renda familiar per càpita està al nivell de la mitjana catalana. Valors per sobre (sota) d’aquest valor indicaran en quina mesura la renda familiar per càpita del municipi està per sobre (sota) de la mitjana de les famílies catalanes.

S’observa que la renda bruta familiar mitjana dels tots els municipis de la Xarxa el Perfil de Ciutat està per sota o just en la mitjana de Catalunya.  L’interval de valors es mou entre el 72,5 de Santa Coloma de Gramenet i el 99,7 de Manresa, en 2008. Al gràfic adjunt s’hi mostren, a més dels deu municipis de la Xarxa, els valors extrems de Catalunya, que són Badia del Vallès amb 69,7 i Matadepera amb el 190,8.

L’evolució que han tingut en el període 2000 a 2008 ha estat dispar en els municipis de la Xarxa. En sis casos s’han apropat a la mitjana catalana, Mataró el que més (vegeu quadrant de baix a la dreta), i en quatre casos s’han allunyat, Vic el que més en termes absoluts (vegeu quadrant de baix a l’esquerra).

En resum, la renda familiar per càpita de les ciutats mitjanes està per sota la  mitjana de Catalunya, i en alguns casos convergeixen cap aquesta, però no és  generalitzat, segons aquesta mostra de ciutats.

Obseratori econòmic i social

Fundació Barberà Promoció. Ajuntament de Barberà del Vallès

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: