Indicadors d’igualtat de gènere

8 de juliol de 2011

En un article anterior ja comentàvem les dificultats en que ens trobem en l’obtenció de dades, especialment en els diferents àmbits de la inclusió social. Un altre dels aspectes encara poc visibilitzats, és el paper de les dones en la societat i el treball que es desenvolupa per intentar aconseguir la igualtat de gènere. Relacionat amb això, s’ha escrit darrerament al Perfil de la Ciutat sobre la igualtat, o millor dit, la no igualtat, de les dones electes als ajuntaments.

Davant les diferents percepcions socials, algunes de les quals poden anar en sentit de no reconèixer aquestes desigualtats, les Administracions públiques, i especialment l’Administració local, tenen la responsabilitat de treballar tant per posar-les en evidència com per afavorir les condicions que permetin avançar cap a la plena igualtat, d’acord amb la Llei per a la igualtat efectiva de dones i homes de 22 de març de 2007.

Per la seva banda, l’Ajuntament de Granollers, està compromès políticament en l’impuls de l’assoliment de l’equitat de gènere i la defensa dels drets de les dones. L’any 2003 s’aprova el primer Pla d’Igualtat d’Oportunitats, amb la finalitat d’incidir en la sensibilització vers la igualtat d’oportunitats de dones i homes i la prevenció de tot tipus de discriminació de gènere. Des de l’any 2007, el Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD), anteriorment PADI, és el servei que treballa en el desplegament actiu de polítiques que afavoreixin la igualtat real entre dones i homes a nivell municipal. Entre moltes de les mesures impulsades es troba el Pla d’Igualtat intern de la corporació local, pendent d’aprovació per al darrer trimestre d’aquest any, així como un conjunt d’accions adreçades a tota la ciutadania amb l’objectiu de vetllar per la defensa dels drets de les dones i per l’assoliment de la igualtat real, entenent que tota acció adreçada a incorporar la perspectiva de gènere és un benefici per a tothom, homes i dones.

Actualment està en procés de formulació el II Pla d’Igualtat de Gènere. En el marc del Pla vigent es preveu la creació d’un Observatori de Gènere, que té com a objectius generals:

– posar en valor la presència real de les dones en la vida social del municipi i evidenciar les desigualtats de gènere;

– identificar les barreres a la igualtat efectiva entre dones i homes,

– i generar eines que permetin als planificadors i responsables polítics municipals la implementació d’actuacions adreçades a la consecució de la igualtat efectiva entre dones i homes i al foment d’accions positives de participació de les dones en la vida pública local.

Per això creiem interessant difondre la iniciativa de treball conjunt entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Granollers per tal d’elaborar una sèrie d’indicadors que han de poder desenvolupar futurs informes sectorials de gènere i que a nivell local ha de permetre crear l’Observatori Municipal de Gènere.

Els treballs realitzats fins al moment han definit 50 indicadors emmarcats en 8 eixos, i 19 dimensions. Aquestes últimes, d’acord amb les línies de treball del Pla d’Igualtat d’Oportunitats en vigor, tracten temes tan diversos com l’evolució de la població, les condicions de vida i l’accés als serveis, el compromís polític explícit vers la igualtat, l’impacte de la violència masclista i les respostes municipals, la participació socio-política, el repartiment dels treballs i usos dels temps, la coeducació, la formació i producció cultural, el disseny urbanístic, la mobilitat o la salut i la pràctica esportiva de les dones.

A tall d’exemple, alguns dels indicadors que s’estan elaborant, són: l’índex d’elegibilitat femení respecte al masculí, la participació de les dones en els consells de ciutat, la taxa d’activitat i d’ocupació femenina, l’alumnat per sexe segons cicle formatiu, els mitjans de transports utilitzats en els desplaçaments diaris segons sexe, el número de dones ateses per causa de la violència masclista, els serveis d’atenció social a la gent gran segons sexe, els principals esports practicats per homes i dones, etc.

L’Ajuntament treballa per avançar en la igualtat d’oportunitats de les persones d’ambdós sexes, entenent-la dins l’exercici dels drets fonamentals d’accés a l’educació i la formació, a la salut, al lleure, a l’ús del temps que permeti una plena conciliació en els àmbits familiar, laboral i personal, a la participació social i al reconeixement social, identificant i lluitant contra tota forma de discriminació per raó de gènere.

Evidentment, en la construcció d’aquesta igualtat és necessari tenir en compte les especificitats de cada sexe al llarg de la seva vida, en les diferents etapes del cicle vital (infància, adolescència, edat adulta i vellesa), tot identificant i eliminant els estereotips de gènere existents. L’Observatori de Gènere de Granollers vol ser una eina generadora i difusora de coneixement, així com un instrument per generar el canvi desitjat en el camí envers aquesta igualtat.

Ajuntament de Granollers. Servei de Processos estratègics i programació i Centre d’Informació i Recursos per a Dones.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: