Startups, empreses i nous models de negoci

13 gener 2017

El passat 2016, Creacció va dur a terme un estudi del sector TIC de la comarca d’Osona. En tant que sector transversal, present a la majoria de cadenes de valor i sector potencialment transformador d’empreses i mercats, el sector TIC demana una atenció especial més enllà del pes específic que pugui tenir en la realitat empresarial d’una comarca (en aquest cas un 2% de la facturació de la comarca i un 4% del nombre total d’empreses).

Fruit d’aquest estudi i de les accions de contrast amb el sector es va aconseguir una fotografia acurada del perfil de les 440 empreses tecnològiques presents a Osona, amb algunes singularitats com presència d’un petit subsector d’infrastructures de telecomunicacions únic a Catalunya o un pes del grup Tic-Industrial superior a la mitjana catalana.

L’estudi també posa de manifest algunes febleses i necessitats que calia treballar amb accions alineades amb les oportunitats que presenten tant la comarca com determinades tendències als mercats on apareixen nous models i empreses que estan canviant la manera de produir i consumir productes i serveis. Llegeix la resta d’aquesta entrada »


Ús de les TIC a la Ciutat de Lleida

5 Novembre 2012

El departament d’Informàtica de l’Ajuntament de Lleida, juntament amb altres institucions i empreses lleidatanes van signar un acord de col·laboració per a constituir un grup de treball per a fer un estudi de l’evolució de les TIC a la ciutat de Lleida.

Aquest estudi de 2011 parteix d’una mostra de 700 enquestes telefòniques, donant un error mostral del 3,8%.

El present document conté l’explotació estadística i l’anàlisi dels resultats de l’enquesta telefònica sobre l’ús de les TIC que fou realitzada durant el 2011 a persones residents a la Ciutat de Lleida. Una enquesta que és continuació de les que es venen fent bianualment des de l’any 2000. D’aquesta manera, l’enquesta del 2011 és la sisena edició.

L’objectiu de l’anàlisi és doble:

  • La identificació dels trets personals i socials dels usuaris d’ordinadors i d’Internet, així com la naturalesa i característiques de la població que no fa ús de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions.
  • La comparació dels resultats d’aquesta enquesta amb els obtinguts en els estudis anteriors. En efecte, l’any 2000 es va fer la primera enquesta sobre l’ús de les TIC per les ciutadanes i ciutadans de Lleida, la qual ha estat repetida els anys 2003, 2005, 2007 i 2009. Tots els resultats obtinguts han estat incorporats a l’estudi.

Els principals resultats obtinguts els resumeixo en els següents punts:

1.    Tres quartes parts de les llars tenen ordinador.

Un 83,8% (587/700) dels enquestats afirmen que disposen, almenys, d’un ordinador a casa. Apart de la lleugera ampliació del parc domèstic de maquinari, el mercat informàtic s’ha vist afavorit pel creixement del nombre de famílies amb un o més ordinadors (PCs, portàtils) a casa. També s’han anat renovant els equips i adquirint altres sistemes multimèdia. En efecte, el 41,9% de famílies declaren posseir només un ordinador, el 35,4% afirma tenir-ne dos i un 22,6% tres o més, és a dir, augmenta el nombre de famílies amb dos o més màquines: el 2011 són el 48,7% del total.

2.    El 96% dels ordinadors tenen connexió a Internet.

L’augment més rellevant té a veure amb Internet: fins a un 95,9% de les llars amb un ordinador o més, tenen connexió amb la Xarxa. Una proporció superior a la de quatre anys enrere. L’expansió de la connectivitat ha estat imparable: el 2009 el 94,2% declarava tenir accés a Internet, el 2007 un 86%, el 2005 fou un 78,3%, l’any 2003 aquest percentatge era del 67,7% i l’any 2000 del 48%. Si s’expressa l’accés domèstic a la Xarxa en termes de tota la mostra, aquest és possible per a un 80% (el 72,4% l’any 2009) de les llars de Lleida. En poc més d’una dècada gairebé s’ha triplicat l’accés de les llars a la Xarxa, de manera que la presència en aquestes de màquines que encara no disposen de connexió va camí d’esdevenir residual (són només del 4%).

3.    La freqüència d’accés a Internet ha experimentat un augment important en el últims anys.

Un 64,1% del total de la població entrevistada afirma accedir diàriament a Internet, una proporció lleugerament més elevada que l’últim estudi de 2009 (57%). També es manté la proporció entre joventut i grau de connexió, ja que fins els 25 anys, el 98% dels individus disposa d’Internet. Aquesta proporció baixa al 48,6% per a la població de més de 65 anys. Així mateix, atès que els lleidatans que naveguen diàriament per Internet representen més de la meitat de la població total, Lleida continua situant-se al capdavant en comparació amb altres ciutats/territoris.

 Principals serveis en línia que fan servir a Internet

Motius pel que es fa servir Internet

4.    Continua el creixement del comerç electrònic.

Respecte al fenomen del comerç electrònic, es consolida el creixement de les compres per Internet. Un total de 294 entrevistats (el 42% de tota la mostra i un 51,4% dels internautes –aquestes xifres foren el 2009 del 33,4% i el 46,2%, respectivament) declaren haver comprat alguna cosa. Cal recordar que, l’any 2000, els entrevistats que declararen haver comprat alguna vegada per Internet no arribaven al 5% del total.

 Intenció de compra online (percentatge respecte el total de la mostra)

5.    Creixement dels parcs d’ordinadors

Tal com s’observava ja en els resultats dels estudis anteriors, hi ha més aviat una certa saturació en el parc d’ordinadors, el que es reflecteix en una estabilització en la intenció de comprar més ordinadors durant els propers 12 mesos, així com de la incorporació de la connexió a Internet cas que es tracti d’un ordinador sense aquesta capacitat. Les previsions de venda del sector, s’hauran de centrar en el manteniment del parc informàtic, més que aconseguir nous clients.

Llars i previsions de futur de les TIC (any 2011)

Val a dir que s’ha contrastat els resultats de Lleida amb els de Catalunya i els del conjunt espanyol. Tot i les dificultats de comparació i el caràcter incomplet de moltes dades recollides per institucions oficials o privades, els estudis realitzats fins ara situen la Ciutat de Lleida entre les zones amb major acceptació i ús de les TIC.

 Comparativa dels indicadors TIC bàsics a diferents zones

Fonts: Elaboració pròpia a partir de: Estadístiques de la Societat de la Informació Catalunya 2011.; INE(2011). EUROSTAT (2010).

Maite Pascual, Àmbit de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Lleida


A %d bloguers els agrada això: