La piràmide que ja no és piràmide

27 Juny 2014

Aquesta setmana el Instituto Nacional de Estadística feia públics els resultats (provisionals) del Moviment Natural de la Població per l’any 2013. I aquests continuen mostrant la mateixa dinàmica del darrer quinquenni, la caiguda de la natalitat. Pel conjunt de Catalunya, la xifra se situaria en els 71.730 naixements, un 7,4% inferior a la xifra registrada l’any 2012 i un 19,6% inferior respecte del màxim obtingut l’any 2008 (89.249 naixements). Llegeix la resta d’aquesta entrada »


Naixement de dades, dades de naixements

20 Abril 2012

El passat desembre l’Idescat va donar a llum noves dades sobre moviment natural de la població incorporant informació  afegida sobre els naixements de persones en els municipis de 5.000 i més habitants. Les dades, disponibles des del 2007,  permeten l’anàlisi de la natalitat segons algunes característiques de la mare i del pare: nivell d’instrucció, professió, nacionalitat, situació de convivència i relació amb l’activitat.

Aquestes estadístiques recullen les xifres municipals dels naixements i les seves característiques, i completen, juntament amb els matrimonis i les defuncions, les dades bàsiques del moviment natural de la població de Catalunya.

Les estadístiques de moviment natural de la població tenen com a font les declaracions fetes en el moment de la inscripció d’un naixement, matrimoni o defunció en el registre civil, que obliga també a emplenar una butlleta estadística del fet. Les dades presentades fan referència exclusivament a inscripcions registrades a Catalunya de persones que hi resideixen.

Presentem a tall d’exemple un indicador, el percentatge de naixements de mare estrangera (independentment de la nacionalitat del pare),  derivat d’una de les variables recentment publicades. No inclou els naixements de mare espanyola i pare estranger.

Naixements de mare estrangera (%). Municipis de Barcelona província més grans de 20.000 habitants. 2010

Font: Idescat

A Catalunya en el 2010 el 29.0% de naixements van ser de mare estrangera. En un interval de +- 2,5 punts percentuals respecte la mitjana de Catalunya trobem municipis com Vilanova i la Geltrú, 26.7%, Terrassa, 28.7%, o Barcelona, 30.8%.

Just per sobre, en el següent interval trobem, per exemple, Mataró, 32.1%, Granollers, 34.8%, i Manresa, 36.2%, i en el següent, Vilafranca del Penedès, 36.9%.

A distància es situen Santa Coloma de Gramenet, 45.9% i Vic, 51.2%. Manlleu, 53.5%, que no apareix al mapa, té el percentatge més alt de la província de Barcelona, sempre parlant dels municipis més grans de 20.000 habitants.

Municipis d’altres províncies com Girona, 32.4%, Tarragona, 33.0%, Lleida, 36.1%, o Reus, 37.1%, tenen valors per sobre la mitjana de Catalunya, en un interval de 10 punts percentuals. Per sobre del darrer valor esmentat hi ha vuit municipis, set dels quals de la província de Girona, i quatre dels quals superen el 50.0%.

Just per sota la mitjana de Catalunya, centrant-nos en els municipis de la Xarxa El Perfil de Ciutat, hi ha Terrassa, com hem fet esment amb el 28.7%. En l’interval inferior es situen Rubí, 25.4%, i Sabadell, 23.3%, i a distància Barberà del Vallès, 13.8%.

Els municipis més grans de 20.000 habitants amb un percentatge menor de naixements de mare estrangera són Molins de Rei, 10.4%, i Castellar del Vallès, 7.2%.

Aquest indicador pot ser d’interès alhora de planificar les polítiques d’educació, entre altres, i en especial les d’educació infantil.

Obseratori econòmic i social

Fundació Barberà Promoció. Ajuntament de Barberà del Vallès


%d bloggers like this: