Les sucursals bancàries, una xarxa sobredimensionada

19 Setembre 2011

El nostre país s’ha caracteritzat històricament per ser un dels que més oficines bancàries té per habitant. Durant els anys de bonança econòmica el número d’oficines va continuar creixent fins arribar a un màxim en l’any 2008. Amb l’arribada de la crisi, s’ha ressentit el número i ha començat a baixar sensiblement, fins a establir baixades de prop del 10% de mitjana per als municipis del Perfil de la Ciutat en els últims 4 anys.

Si realitzem una ràpida comparativa podem observar com, amb dades de l’any 2007, el nostre país es configura com el que té més oficines per cada 10.000 habitants de tot l’entorn de la UE-15. La distància sobre el total UE-15 representa el doble, amb 10’2 oficines a Espanya, per les 5’1 que presenta l’antiga Unió Europea amb 15 països integrants.

Aquestes dades es corresponen encara amb una etapa pre-crisi (va sorgir cap a la meitat i finals de l’any 2008). Per als municipis del Perfil de la ciutat, en canvi, va haver-hi un sostre més gran en l’any 2008, passant de les 1.053 oficines bancàries en el 2007, fins les 1.101 que hi havia en l’any 2008.

Gràcies a les dades disponibles en els Estudis i Anàlisi Econòmica de la Caixa, podem accedir a les dades anualitzades dels municipis del Perfil de la Ciutat. En la taula següent es pot consultar la sèrie de l’any 2004 fins els 2011 del moviment de les oficines bancàries.

Comprovem l’evolució que han mantingut en els últims 8 anys, i també la variació des de l’any 2008 fins el 2011. De promig per al Perfil de la Ciutat, la disminució ha estat del 9’5%, sent en els municipis de Rubí i Santa Coloma de Gramenet on més oficines bancàries s’han tancat en els últims 4 anys.

Si mesurem el número d’oficines en els municipis per cada 10.000 habitants, comprovarem com malgrat el tancament d’oficines encara ens trobem molt per sobre de la mitjana europea que hi havia en l’any 2007, i per sobre dels resultats agregats de tot l’Estat espanyol.


Es tracta d’un sector que problament, a causa de la persistència de la crisi econòmica i de les fusions de bancs i caixes realitzades, continuarà disminuint el número d’oficines, provocant una probable pèrdua de llocs de treball que es sumarien a les ja produïdes.

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet – Grameimpuls, SA


%d bloggers like this: