Vers la delimitació d’Unitats Urbanes de Cerdanyola del Vallès; una nova eina municipal

Visor SIG de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

UNA NOVA EINA MUNICIPAL

Aquest post es planteja com una eina o utilitat principal per reorganitzar la planificació urbanística i estratègica de la ciutat de Cerdanyola del Vallès des dels nous instruments tècnics, tecnològics i geogràfics. Quan es va plantejar iniciar una nova estratègia, mitjançant la necessitat de treballar per un Pla Estratègic de Ciutat, amb un MODEL DE PLANIFICACIÓ més interactiu; el primer a plantejar era quin és el nostre PUNT DE SORTIDA i quines EINES TÈCNIQUES tenim per afrontar aquest repte.

L’aplicació del Pla General Metropolità de Barcelona de l’any 1976 (PGM) s’ha realitzat sense cap procés d’actualització informàtica rellevant, sense georeferenciació del Padró Municipal, sense el Cadastre, sense coneixement de les activitats i els habitatges, o les propietats del municipi com a dades bàsiques, ens indica que tot i ser una eina útil, no és una eina suficient per conèixer la realitat, i per detectar les demandes i les necessitats dels ciutadans de Cerdanyola del Vallès, si s’afronta la revisió del PGM. En aquest sentit, abans de treballar el Pla Estratègic de Ciutat, s’ha de fixar NOVES EINES D’ANÀLISIS de la realitat de la ciutat, actualitzades amb la dinàmica tècnica i de dades actuals, i actualitzades a la dinàmica dels ciutadans; on viuen, on treballen, on estudien, on compren, on i quins fan esports, quins equipament i espais lliures necessiten, etc.

La COMPRENSIÓ DE LA REALITAT necessita una fixació, una comparació urbana i per tant, una delimitació d’unitats urbanes funcionals, i per a això, cal afrontar l’anàlisi per Unitats de Delimitació Urbana. Primer cal utilitzar les noves eines dels Sistemes d’Informació Geogràfics – SIG, aquest és el primer pas per fixar la distribució del municipi en unitats d’us intern municipal, assimilables a Barris i en Districtes, i posteriorment valorar si cal una organització municipal que li doni més contingut polític, participatiu i ciutadà.

Vista de Cerdanyola

UN NOU RELAT URBÀ DEL MUNICIPI

Fixem aquí els principals motius tècnics del nou plantejament urbanístic i territorial, que després també ho pot ser a nivell polític i ciutadà:

a) Quines eines municipals?

Quines eines municipals TENIM a Cerdanyola del Vallès per avaluar un Pla Estratègic o un Pla Urbanístic, o fins i tot, un Pla de Mandat o un Pressupost Municipal? NO HI HA UNA MIRADA OBJECTIVA DE LA CIUTAT, i en els darrers 15 anys, no s’ha consolidat una forma operativa amb indicadors estables per avaluar la ciutat, i això vol dir, que encara no s’ha fixat l’eina bàsica per avaluar la ciutat, àmbit a àmbit, i així, mirar part per part i amb precisió, les seves millores i/o pèrdues de qualitat urbana, de qualitat de vida i de cohesió social de la ciutat.

Durant els darrers 6 anys (2009-2016) s’ha recollit múltiples dades administratives públiques i privades en el SIG Municipal i en els programes de gestió administrativa, però sense TRACTAMENT ESTRUCTURAT de les dades i sense cap “unitat urbana o de delimitació” del territori municipal. Potser caldrà anar endarrere i recuperar la digitalització de dades municipals «estructurades», almenys fins l’any 2000.

b) Cal un tractament Urbanístic-Territorial.

Els «INDICADORS ESTABLES» han de ser de «CARÀCTER TERRITORIAL» per poder avaluar les polítiques públiques, i poder fer la georeferenciació de les polítiques públiques municipals. Les condicions per fer aquest tractament territorial, és que l’Ajuntament fixi unes UNITATS URBANES-TERRITORIALS útils pel SIG Municipal i per a la valoració dels recursos municipals i d’altres administracions. D’aquestes Unitats tenim alguns antecedents sense cap aplicació (Districtes) i alguns referents que funcionen mínimament en Serveis Bàsics (Àrees escolars i Àrees de Salut pública).

c) Unes unitats urbanes d’ús intern; fixar la Unitat Urbana Bàsica.

En aquest moment es proposa delimitar àmbits funcionals al Municipi. I ara, agafant referències de municipis similars (el Perfil de la Ciutat), i així fixar internament la delimitació i descripció tècnica de 8 Àmbits-AFU (Àmbits Funcionals Urbans, assimilats a Districtes) i de 28 Àrees-ABU (Àrees Bàsiques Urbanes, assimilades a veïnats o barris), amb una delimitació urbana coherent, amb distribucions equilibrades de superfície, de població i densitat de població, i diversitat d’equipaments i activitats.

Amb la delimitació de les Unitats Urbanes, es pot començar a analitzar i planificar, i després, iniciar la participació de la ciutadania e l’Organització Territorial de la Ciutat. El debat ciutadà sobre la delimitació de Veïnats, Barris i Districtes és un debat d’Organització del Municipi, que comporta un procés de participació ciutadana que cal afrontar quan es consideri, i decidir i gestionar el QUE, el COM i el QUAN, a Cerdanyola del Vallès.

Us animem a consultar tot el DOCUMENT ADJUNT en format PDF aquí.

Redacció:
Joan Carles Sallas, arquitecte Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Col·laboració:
Joana Agelet, Tècnica de SIG, Sistemes d’Informació Municipal de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
David Romero, Sociòleg, Servei de Organització Municipal de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: