El Registre Mercantil com a font d’informació empresarial

Diàriament, tots nosaltres veiem com es publiquen dades macroeconòmiques de diversa índole: la taxa d’atur, índex de morositat, IPC, altes i baixes a la Seguretat Social, creació de noves empreses, etc. Totes aquestes dades són, sens dubte, molt útils per anar configurant la imatge global que ens permetrà entendre el present i afrontar millor el futur. Però com que aquestes dades de nivell macro no ens descriuen la realitat municipal, no podem saber en quina mesura aquesta informació es tradueix en conseqüències o quina és la porció que ens toca.

La Comptabilitat Nacional ens permet, això sí, predir si ens afectarà o no un determinat fenomen. Per exemple, si el nostre territori està molt encarat al sector turístic i veiem que l’índex d’atur ha augmentat, previsiblement aqueta dada macro, ens pot indicar que no ens veurem beneficiats en l’arribada de nous turistes nacionals i que, per tant, haurem de buscar turistes d’altres nacionalitats.

És cert que institucions com la Diputació de Barcelona, posa a disposició dels usuaris i ajuntaments tot un seguit de dades d’activitat econòmica, demogràfiques, de qualitat de vida, etc.. a nivell municipal. Aquestes dades ens permeten conèixer una mica millor la realitat econòmica i social dels municipis.

Però a ningú se li escapa que per conèixer de forma més exacta quins són els canvis que es produeixen de forma més micro, més a nivell de la pròpia empresa, necessitem d’altres fonts d’informació que ofereixin dades a petita escala, a nivell de la pròpia empresa.

Aquest tipus de dades les podem trobar en la font d’informació del Registre Mercantil. L’actual legislació obliga a les societats mercantils, és a dir, societats anònimes, societats de responsabilitat limitada, societats col·lectives, societats comanditàries simples i societats comanditàries per accions, a presentar els comptes anuals (comptes de pèrdues i guanys, balanç de situació, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d’efectiu i memòria) al Registre Mercantil.

Donat el valor de les dades que ofereix el Registre Mercantil, resulta una font d’informació imprescindible. Conèixer de primera mà els estats comptables de les empreses del municipi és, sens dubte, una molt bona manera de conèixer l’estat de salut de les empreses del nostre àmbit territorial.

És cert, i cal tenir-ho present, que aquesta font d’informació presenta alguns desavantatges o inconvenients. Per exemple, no totes les persones jurídiques estan obligades a presentar els comptes anuals al Registre Mercantil, aquí tindríem el cas de les entitats financeres, la possibilitat de que algunes empreses presentin els seus comptes anuals fora de termini o la dificultat de territorialitzar la riquesa generada en un context fortament globalitzat on les empreses i les seves marques generen franquícies de les mateixes.

Prenent consciència de tots aquests aspectes esmentats, treballar amb les dades del Registre Mercantil és una alternativa molt vàlida per tenir coneixement de les dades comptables registrades per les empreses del territori. A partir de l’anàlisi de variables bàsiques com són el nivell d’endeutament, el pes de les d’exportacions i les importacions, el resultat de l’exercici i la xifra de negocis, els Observatoris disposen d’una capacitat molt gran per conèixer l’estructura i la conjuntura del teixit empresarial del seu municipi.

 

David Gutiérrez López

Oficina de Serveis a l’empresa Ajuntament de Rubí

One Response to El Registre Mercantil com a font d’informació empresarial

  1. […] Diàriament, tots nosaltres veiem com es publiquen dades macroeconòmiques de diversa índole: la taxa d’atur, índex de morositat, IPC, altes i baixes a la Seguretat Social, creació de noves empreses,…  […]

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: