GLOBALleida, un projecte interinstitucional i de consens

Construir el futur, en un moment de transformacions i canvis constants, suposa un repte important i demana molt compromís de part de tots. Per projectar-nos al futur, cal prèviament reflexionar sobre el camí recorregut, no només per examinar els èxits, sinó també per comprendre com s’han assolit i per aprendre dels errors.

En aquest context va néixer al 2011 GLOBALleida, un projecte de consens, un projecte que suma esforços i recursos, on tothom ha renunciat al protagonisme en favor d’un projecte col·lectiu, un projecte pel territori i amb un objectiu comú: projectar i fer créixer econòmica i socialment la demarcació de Lleida. Aquest projecte avui ja esdevé una realitat.

GLOBALleida integra en una única entitat tota l’activitat i recursos que destinen les institucions fundadores al foment de l’emprenedoria i l’ocupació, el suport a la innovació i a la competitivitat empresarials, i a l’impuls de la projecció exterior del territori lleidatà. La seua creació no suposa l’aparició d’un nou organisme públic, ja que comporta la dissolució dels instituts i organismes autònoms dels quals integra els serveis. Per aquesta raó, la nova entitat no significa un augment dels recursos destinats a la promoció econòmica, sinó l’optimització d’aquests.

El model de gestió de GLOBALleida és innovador i trenca amb els esquemes i tòpics lligats al funcionament de les administracions, perquè integra a totes les entitats actualment existents a Lleida en matèria de promoció econòmica, i va orientat a resultats.

GLOBALleida es constitueix com un Consorci Públic format per les 5 entitats promotores: la Diputació de Lleida, l’Ajuntament de Lleida, la Universitat de Lleida i les Cambres de Comerç de Lleida i de Tàrrega.

En aquest sentit, GLOBALleida s’estructura amb un model de govern amb representació majoritària del sector públic i amb participació de tots els agents socials i econòmics de la demarcació. En la definició de la seva estratègia i control, és a dir, en la seva Governança, hi participen membres de representació política, territorial, institucional i privada. La voluntat, i una de les raons de ser de GLOBALleida, és que la Gestió es dugui a terme amb màxima professionalitat, tenint en compte exclusivament el mèrit i la capacitat.

El governde GLOBALleida s’estructura de la manera següent:

GovernGlobaLleida

Per a l’execució i gestió de les activitats de GLOBALleida, s’han definit 4 centres operatius que treballaran de forma coordinada i amb un elevat grau d’autonomia. Aquests centres són:

a) el Centre d’Emprenedoria i Creixement Empresarial,

b) el Centre de Projectes Estratègics i Territorials,

c) el Centre d’Infraestructures Estratègiques i

d) el Centre de Talent i Ocupació.

Addicionalment, i de manera interna, GLOBALleida disposa de dues àrees de suport que són el Centre de Serveis Corporatius i la Secretaria Executiva. La seva finalitat és donar suport mitjançant eines de comandament, planificació i anàlisi, tant en els àmbits de gestió com en el marc jurídic i relacional de l’organització, i també de comunicació interna i externa.

EstructuraGlobaLleida

La missió de GLOBALleida, és la de contribuir al desenvolupament econòmic, empresarial i territorial en tot l’àmbit de la demarcació de Lleida, mitjançant el foment de l’emprenedoria i l’ocupació, el suport a la innovació i la competitivitat empresarial, i l’impuls de la projecció exterior del territori.

Els seus valors i filosofia de treball,

1. Col·laboració interinstitucional: GLOBALleida genera una cultura de treball entre institucions per aprofitar tots els recursos disponibles i així aconseguir el màxim impacte en l’economia i ocupació de la demarcació de Lleida.

2. Eficiència i coordinació en els serveis: GLOBALleida evita duplicitats i maximitza la qualitat i amplitud de l’oferta de serveis.

3. Generació de valor i orientació a resultats: les activitats de GLOBALleida estan dirigides a produir impacte en el territori i generar de forma constant valor als seus clients.

4. Avaluació i millora contínua: GLOBALleida avalua contínuament els impactes de les seves actuacions, deixant de fer els que no generen resultats, i millora els que poden generar millors resultats i innova amb nous serveis.

5. Orientació a projectes tractors d’alt impacte: un enfocament de les activitats molt més selectiu, amb accions no tant extensives, però d’elevat impacte i amb un elevat grau de personalització.

6. Cooperació i aliances publicoprivades: GLOBALleida treballa amb socis estratègics de referència per a cadascun dels seus àmbits d’actuació. Des del primer moment, la cooperació forma part de la filosofia de treball de GLOBALleida, tant internament com externament, impulsant projectes conjunts, i creant espais de participació i trobada entre les institucions i entitats de caràcter públic i privat.

7. Orientació a l’autofinançament i suficiència en recursos de les àrees: GLOBALleida orientarà la seva activitat a la captació de recursos de qualsevol font possible. Els projectes de GLOBALleida néixen amb la voluntat de autofinançar-se en el temps; per tant, una de les funcions principals de les àrees és garantir els recursos per executar-ne les estratègies.

8. Equips basats en el mèrit i la capacitat: la provisió dels llocs de treball a GLOBALleida s’efectua d’acord amb els principis constitucionals d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, garantint en tot moment la transparència i la imparcialitat dels processos selectius. La finalitat no és altra que triar els candidats més idonis i millor qualificats professionalment per ocupar les diferents posicions del conjunt de la plantilla. La carrera professional a GLOBALleida també està basada en el mèrit i el rendiment de les persones.

9. Treball en equip, transversalitat i estructures flexibles a l’entorn: GLOBALleida es basa en un nou model de gestió flexible on la participació i motivació del personal són determinants, on es treballa en equip amb projectes transversals i equips multidisciplinaris, on les persones hi són en funció de les seves competències i poden variar en les seves funcions. La plantilla de GLOBALleida desplega a diari la seva creativitat i es fa responsable del seu treball en el marc de projectes compartits i transversals.

10. Visibilitat i territorialitat: GLOBALleida vol ser un referent de tota la demarcació de Lleida, tenir una presència significativa en tot el territori i contribuir-ne al desenvolupament sostenible.

Amb aquesta estratègia la cartera de serveis de GLOBALleida s’estructura al voltant de 3 eixos:

  • Les persones
  • Les empreses
  • El territori

GLOBALleida

Anuncis

One Response to GLOBALleida, un projecte interinstitucional i de consens

  1. […] Construir el futur, en un moment de transformacions i canvis constants, suposa un repte important i demana molt compromís de part de tots. Per projectar-nos al futur, cal prèviament reflexionar sob…  […]

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: